Aanbevelings

Ingevolge die Wet op die Indiensneming van Opvoeders No 76/1998, in die besonder artikels 6, 7 en 8 daarvan, vervul beheerliggame ‘n belangrike rol by die aanstelling van opvoeders in departementele poste. Artikel 6 van die Wet op Indiensneming van Opvoeders 76/1998 bepaal dat enige aanstelling, bevordering of oorplasing van opvoeders in openbare skole deur die beheerliggaam gedoen moet word. Die beheerliggaam moet egter verseker dat die beginsels van billikheid, herstel en verteenwoordigheid nagekom word. Die beheerliggaam moet ‘n lys van ten minste drie(3) name of minder in voorkeurvolgorde aan die Departementshoof voorlê, waarna die HOD ‘n aanstelling maak. Raadpleeg die FEDSAS-webtuiste, www.fedsas.org.za, vir die toepaslike wetgewing en regulasies vantoepassing in die verband.