Godsdiens

Behoudens die Grondwet en enige toesighoudende rol wat volgens wet aan provinsiale departemente toegeskryf kan word, kan skoolbeheerliggame (SBL’e) ingevolge hulle eie aanvaarde beleide en reëls bepaal of ’n openbare skool self godsdiensbeoefening sal hê, sowel as die mate waarin dit godsdiensspesifiek sal wees. Die beheerliggaam kan egter nie die skool openbaar uitgee as ’n instelling wat een godsdiens as die grondslag vir onderwys bevorder of aanhang nie – nie in sy formele missieverklaring, godsdiensbeleid, prospektus of op enige sosialemediaplatform nie. Bywoning van alle godsdiensbeoefening moet egter ook vrywillig wees, met ander woorde vrystellings moet toegelaat en sinvolle alternatiewe reëlings moet getref word vir diegene wat dit nie wil bywoon nie. Besoek gerus www.fedsas.org.zavir verdere inligting rondom die implikasies van hofsake vir beheerliggame se werksaamhede en bevoegdhede in die bepaling van hulle skole se godsdiensbeleid.