Hulpbronne

Die beheerliggaam is derhalwe daarvoor verantwoordelik om ‘n fondsinsamelingstrategie vir die skool te ontwikkel en borge te werf. Enige geldinsamelingsmetodes wat die beheerliggaam gebruik om die skoolfonds aan te vul,moet dus die belange van die skool bevorder Ingevolge artikel 20 van die Skolewet moet die beheerliggaam ook die beste belang van die skool bevorder en poog om die ontwikkeling daarvan te verseker. Laasgenoemde funksie sluit in die verkryging van eiendom (grond en geboue) en ander bates of bates die vervreemding daarvan ten einde by te dra tot gehalte-onderwys. Vervreemding van bates kan egter slegs met die skriftelike toestemming van die LUR geskied.