Onderrigtaal

Die onderrigtaal van die skool, met ander woorde die taal waarin alle vakke in die skool aangebied word. Die algemene omgangstaal van die skool waardeur die skool met belanghebbendes, soos opvoeders, ouers en leerders kommunikeer, word in die skool se taalbeleid bepaal. Die beheerliggaam se reg om ’n skool se taalbeleid te bepaal, word in artikel 6(2) van die Skolewet bevestig. Die beheerliggaam moet ag slaan op die bepalings van artikel 29 van die Grondwet by die bepaling van ʼn taalbeleid vir die skool. Die beheerliggaam sal ook ag moet slaan op die aanhef tot die Skolewet, die norme en standaarde wat kragtens artikel 6(1) van die Skolewet vasgestel is by die bepaling van die skool se taalbeleid; en indien daar ʼn provinsiale wet vir skoolonderwys in die betrokke provinsie bestaan en daardie wet bevat bepalings wat betrekking het op taalbeleid vir skole, sal daardie bepalings ook in ag geneem moet word. Dit is algemeen bekend dat taalkwessies en die taalbeleid by `n skool dikwels tot konfliksituasies kan lei. Daar is FEDSAS-regsmenings in die verband beskikbaar en bied aan ons lede `n konseptaalbeleid.